Vergadering Gemeenteraad 29-10-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 29-10-2016.

Op woensdag- en donderdagavond 28 en 29 oktober bespreekt de gemeenteraad de door het college van B&W aangeboden Programmabegroting 2016-2019 en de Najaarsnota 2015. Voor de achterliggende stukken verwijzen wij u door naar de website van de gemeenteraad www.nieuwkoop.nl/gemeenteraad.

Top