Vergadering Gemeenteraad 27-08-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis Nieuwveen
Tijd:20:00
Dit item is verlopen op 17-08-2016.

Op donderdagavond 27 augustus 2015 om 20.00 uur (in het gemeentehuis in Nieuwveen) zijn er twee oriënterende bijeenkomsten: 'TOM in de buurt' en 'Regie op regionale samenwerking'.

Wat is een oriënterende bijeenkomst?

‘Oriënterende bijeenkomst’ van de raad is een overkoepelende naam voor ronde tafelgesprekken, kernbezoeken, thema avonden en dergelijke. Al deze bijeenkomsten zijn bedoeld om met belanghebbenden informeel van gedachten te wisselen over bijvoorbeeld uitgangspunten van beleid of het maken van een goede analyse van een bepaald probleem.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom

Wilt u zich a.u.b. wel vooraf aanmelden bij de griffie omdat het voor ons prettig is om te weten hoeveel mensen er komen. U kunt dit doen via de mail (griffier@nieuwkoop.nl); vermeld daarbij uw naam en het aantal personen waarmee u komt. U kunt ook bellen via 0172-521308.

‘Tom in de buurt’

Doel van deze oriënterende bijeenkomst van de gemeenteraad is inzicht krijgen hoe het nu en in de toekomst met ondersteuning in Nieuwkoop gaat.

Op deze avond zijn er twee presentaties: door de gemeente en door Tom in de buurt. Dan volgt een discussie met de mensen in de zaal. Daarvoor zijn o.a. uitgenodigd: zorgaanbieders, doorverwijzers, pgb vertegenwoordigers, WMO adviesraad, sociaal team, WMO loket, Jeugd- en gezinsteam en raadsleden.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • de wijze van inkoop, het contract en de wijze van verantwoording
  • de invulling van innovatie- en transitieproces sociale participatie
  • de wijze van uitvoering over het eerst half jaar op basis van ‘tellen en vertellen’
  • het belang van persoonsgebonden budget (pgb)

Wij nodigen ook andere belangstellenden uit om te komen en mee te doen aan de discussie.

‘Regie op regionale samenwerking’

Doel van deze oriënterende bijeenkomst is om de gemeenteraad zicht te bieden op samenwerkingsverbanden en de wijze waarop de gemeenteraad deze kan sturen.

Op deze avond presenteert de rekenkamerdirecteur van Nieuwkoop, Peter Struik, het rapport ‘Regie op regionale samenwerking’. De rekenkamer is onafhankelijk en adviseert op verzoek van de gemeenteraad of op eigen initiatief de gemeenteraad.

Daarnaast is Marian Pater (gemeenteraadslid in Zwijndrecht en lid van de Drechtraad) uitgenodigd om vanuit de praktijk kanttekeningen te maken bij de aanbevelingen uit het rapport.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u op de website van raadslid.nu

Top