Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 27-05-2021

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Via Teams/beeldbellen
Tijd:19:30-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld

Agenda Commissie Bezwaarschriften

Datum  27-05-2021

Tijd      19:30 - 22:00

Locatie Via Teams

Voorzitter         De heer G.A.M. van Atteveld

Omschrijving    Voorzitter: Geert van Atteveld

Leden: Nico Röling en Leoniek van der Laan

Reserve: William Croes

Secretaris: Mariska Vink

19.30 uur: Voorbespreking commissie.

19.45 - 20.15 uur: Nieuwkoop : bezwaarschrift tegen het intrekken van een omgevingsvergunning.

20.15 - 20.30 uur: Pauze

20.30 - 21.00 uur: Kaag en Braassem: bezwaarschrift tegen de handhaving en invordering van een last onder dwangsom.

21.00 - 21.15 uur: Pauze

21.15 uur: Kaag en Braassem: bezwaarschrift gericht tegen een geweigerde omgevingsvergunning voor het verlengen van een steiger.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Mariska Vink of Erna Abbing via info@nieuwkoop.nl of telefoonnummer 140172 (doorkiesnummer zonder kengetal).

Top