Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 28-04-2021

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Via Teams/beeldbellen
Tijd:19:45-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld

Agenda Commissie Bezwaarschriften

Datum

28-04-2021

Tijd

19:30 - 22:00

Locatie

Via Teams

Voorzitter

De heer G.A.M. van Atteveld

Omschrijving

Voorzitter: Geert van Atteveld
Leden: Leoniek van der Laan en Peter van der Voorn
Reserve: John Ormel
Secretaris: Mariska Vink

STUKKEN ZIJN COMPLEET

19.30 uur: Voorbespreking

19.45 - 20.15 uur: bezwaarschrift gemeente Kaag en Braassem, gericht tegen het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning,

20.15 - 20.30 Pauze

20.30 - 21.00 uur: Bezwaar gemeente Nieuwkoop m.b.t. aanvraag planschadevergoeding

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing van de bezwaarschriftencommissie (tel.nummer 140172)

Top