Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 03-03-2021

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Via Teams/beeldbellen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld

Agenda Commissie Bezwaarschriften

Datum 03-03-2021

Tijd      19:30 - 21:00

Locatie Via Teams

Voorzitter        De heer G.A.M. van Atteveld

Omschrijving   Voorzitter: Geert van Atteveld

Leden: John Ormel en Nico Röling

Reserve: William Croes

Secretaris: Mariska Vink

Agenda    

19.30 uur: Voorbespreking

20.00 - 20.45 uur: Twee bezwaren Kaag en Braassem. Inzake een dwangsom

20.45 - 21.00 Pauze

21.00 - 21.30 uur: Bezwaarschrift gericht tegen een omgevingsvergunning.

Voor meer informatie over deze zitting kunt u contact opnemen met Mariska Vink of Erna Abbing. U kunt mailen naar info@nieuwkoop.nl of bellen naar 140172.

Top