Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 13-12-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Dit item is verlopen op 13-12-2019.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 13 december 2018

Op donderdag 13 december 2018 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: (besloten zitting) Een bezwaarschrift el tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaarschrift is gericht tegen een beschikking begeleiding Pgb.

20.30 uur: (openbare zitting)Twee bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen de verlening van een omgevingsvergunning.

Top