Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 06-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen. Teylersplein 1 te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld
Dit item is verlopen op 06-11-2019.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op dinsdag 6 november 2018 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: Een viertal bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. De bezwaarschriften zijn gericht tegen de beslissing tegemoetkoming in planschade.

21.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen opleggen van een last onder dwangsom.

Top