Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 21-06-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Het gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-21:00
Voorzitter:Mr.dr. O. va Loon

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op donderdag 21 juni 2018 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Gevoegd behandeld wordt:

20.00 uur: Twee bezwaarschriften tegen een besluit inzake het verlenen van een omgevingsvergunning voor een erf-/perceelafscheiding.

Top