Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 26-04-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis te Nieuwveen, B&W-kamer
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:B. de Bruin
Dit item is verlopen op 26-04-2019.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op donderdag 26 april 2018 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: (besloten zitting) Een Bezwaarschrift van de heer Mohammad tegen afwijzing correctieverzoek BRP.


20.30 uur: Bezwaar tegen een besluit van 27 oktober inzake buiten behandeling laten van een aanvraag.

21.00 uur: Bezwaarschrifttegen besluit van 28 december: afwijzen verzoek verlengen begunstigingstermijn last onder dwangsom en concreet zicht op legalisering.

21.30 uur: Bezwaarschrift tegen besluit 08 januari 2018 betreffende het invorderen van vermeend verbeurde dwangsommen inzake bebording.

Top