Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 06-02-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen, commissiekamer
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld
Dit item is verlopen op 01-02-2019.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op dinsdag 6 februari om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen verleende vergunning tot het omzetten van bedrijfsruimte in woonruimte.
 

20.45 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen de weigering van een omgevingsvergunning voor het realiseren van een observatiepost.

Top