Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 23-11-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen/ B&W-kamer
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:B. de Bruin
Dit item is verlopen op 15-11-2018.

hoorzitting bezwaarschriftencommissie  d.d. 23 november 2017

Op donderdag 23 november 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen een verleende exploitatievergunning voor het verbouwen van het clubgebouw en de bovenwoning.

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen een besluit d.d. 8 augustus 2017 betreffende een afwijzing handhaving optreden.

21.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaarschrift richt zich tegen besluit d.d. 17 augustus

21.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaarschrift richt zich tegen besluit d.d. 1 augustus

Top