Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 26-10-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld
Dit item is verlopen op 16-10-2018.

Hoorzitting bezwaarschriftencommissie d.d. 26 oktober 2017

Op donderdag 26 oktober, 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.
Behandeld wordt:
alinea­
20.00 uur: Bezwaar tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaarschrift richt zich tegen het besluit tot verlening van een omgevingsvergunning .
20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop . Het bezwaarschrift is gericht tegen een afwijzing tot verlening van subsidie.
21.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen besluit d.d. 19 juni 2017.
21.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen besluit d.d. 17 juli 2017.
Top