Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 05-09-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats: Gemeentehuis te Nieuwveen in de commissiekamer (beneden tegenover de ingang)
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld
Dit item is verlopen op 21-09-2018.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op dinsdag 5 september om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het Bezwaarschrift inzake opleggen last onder dwangsom.

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaarschrift is gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het plaatsen van een perceelafscheiding.

21.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen de bouw van een  brug.

Top