Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 04-04-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis te Nieuwveen, commissiekamer
Tijd:00:00-00:00
Voorzitter:Mr. dr. O. van Loon
Dit item is verlopen op 21-03-2018.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op dinsdag 4 april 2017 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een (deels) openbare vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: (besloten) Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen het niet met terugwerkende kracht aanspraak maken op SMI voor 2015.

Onderstaande bezwaren worden min of meer gevoegd behandeld.

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaarschrift is gericht tegen een verleende omgevingsvergunning .

21.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaarschrift is gericht tegen een afwijzing op verzoek tot handhaving.


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing telefoonnummer 140172 (geen netnummer).

Top