Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 07-03-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen (commissiekamer)
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:Mr. dr. O. van Loon
Dit item is verlopen op 21-02-2018.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op dinsdag 7 maart 2017 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een deels openbaar- deels besloten vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: Een bezwaarschrift  tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaarschrift is gericht tegen een omgevingsvergunning

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaarschrift is gericht tegen een afwijzing op verzoek tot handhaving

21.00 uur: (besloten vergadering) Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen het niet met terugwerkende kracht aanspraak maken op SMI voor 2015.

Voor nadere informatie omtrent de hoorzitting kunt u contact opnemen met mevrouw Jorety Lont (secretaris van de bezwaarschriftencommissie).

Top