Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 26-01-2017

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-21:00
Voorzitter:B. de Bruin
Dit item is verlopen op 17-01-2018.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op donderdag 26 januari 2017 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem . Het bezwaarschrift is gericht tegen een weigering van een omgevingsvergunning.

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen de termijn (periode van twee jaar) van een omgevingsvergunning.

Voor informatie aangaande de bezwaarschriftencommissie kunt u contact opnemen met Jorety Lont, Susan Schreurs of Erna Abbing

Top