Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 06-09-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld
Dit item is verlopen op 25-08-2017.

Vanaf 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer (op de donderdagavond) of de commissiekamer (op de dinsdagavond) van het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein 1, 2441 LE, NIEUWVEEN) een deels openbare vergadering.

Agenda hoorzitting bezwaarschriftencommissie

Op dinsdag 6 september om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissie-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: (besloten behandeling) Bezwaar tegen een beschikking van de gemeente Nieuwkoop inzake begeleiding ZIN/ PGB.

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem . Het bezwaarschrift is gericht tegen een last onder dwangsom.

21.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen een omgevingsvergunning.

21.30: Een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen het besluit tot  aanwijzing van een woning tot gemeentelijk monument.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172

Top