Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 02-08-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:B. de Bruin
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: Bezwaarschrift tegen het besluit tot het afwijzen van een verzoek om tegemoetkoming in planschade.

Vanaf 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer (op de donderdagavond) of de commissiekamer (op de dinsdagavond) van het gemeentehuis te Nieuwveen (Teylersplein 1, 2441 LE, NIEUWVEEN) een openbare vergadering.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172

Top