Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 21-04-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:B. de Bruin
Dit item is verlopen op 31-12-2016.

Op donderdag 21 april 2016 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt: 

20.00 uur: Een bezwaar tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen een vergoeding leerlingenvervoer.

20.30 uur: Een drietal bezwaarschriften (gevoegd)  tegen een besluit van de gemeente Nieuwkoop . Het bezwaarschrift is richt zich tegen een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning voor het nieuw bouwen van een bedrijfsruimte.

21.15 uur: Een bezwaarschrift een besluit van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen de weigering tot verlenen van een omgevingsvergunning,

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172

Top