Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 18-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:Mr. dr. O. van Loon
Dit item is verlopen op 01-03-2017.

Op donderdag 18 februari om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de B&W-kamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een besloten vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen een PGB huishoudelijke ondersteuning.

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop.  Het bezwaar richt zich tegen het niet toekennen van een PGB voor individuele begeleiding.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172

Top