Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 02-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:Mr. dr. O. van Loon
Dit item is verlopen op 02-02-2017.

Op dinsdag  2 februari om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissiekamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een deels openbare vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: Een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop. Het bezwaar richt zich tegen een omgevingsvergunning. ((open hoorzitting

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem. Het bezwaar richt zich tegen een WMO beschikking met betrekking tot..een aanvraag PGB. (besloten hoorzitting)

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Erna Abbing van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172

Top