Vergadering Commissie voor de bezwaarschriften 01-09-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:gemeentehuis te Nieuwveen
Tijd:20:00-22:00
Voorzitter:G.A.M. van Atteveld
Dit item is verlopen op 29-01-2016.

Op dinsdag 1 september 2015 om 20.00 uur houdt de bezwaarschriftencommissie in de commissiekamer van het gemeentehuis te Nieuwveen een openbare vergadering.

Behandeld wordt:

20.00 uur: Een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem  tot weigering van  een afwijzing ven een verklaring van geen bezwaar functiewijziging van een pand.

20.30 uur: Een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem.. Het bezwaar richt zich tegen de weigering tot verlening van een omgevingsvergunning.

21.00 uur: Een bezwaarschrift tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem.. Het bezwaar richt zich tegen de weigering tot verlening van een omgevingsvergunning.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jorety Lont of Susan Schreurs, beiden secretaris van de bezwaarschriftencommissie, tel:140172

Top