Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 14-01-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 7 januari 2020

4 Afhandeling aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van een beheergebouw met uitkijktoren, 4 bruggen, een trekpontje en terreinverharding op diverse percelen gelegen langs de Noordse Dorpsweg

5 Funderingsschade door paalrot bij woningen in de Vosholstraat in Ter Aar

6 Afwijzing subsidieverzoek Stichting Jeugdraad Nieuwveen voor revitalisatie gebouw “Mettenburcht”

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top