Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-01-2020

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 17 december 2019

4 Portefeuilleverdeling college januari 2020

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top