Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-12-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst van 3 december 2019

4 Raadsplanning

5 Weigering omgevingsvergunning Noordse Dorpsweg 2 te Nieuwkoop

6 Tarieven zwembad De Wel 2020

7 Mandaat lokaal maatwerk

8 Aanbieden rapportage "Economische effecten categorie 2 aanduiding Natura 2000"

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top