Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 03-12-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 26 november 2019

4 Tweede begrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 Omgevingsdienst West-Holland

5 Deelname in op te richten Werkgeversvereniging voor samenwerkende gemeentelijke organisaties (WSGO) en 11e wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland (GR ODWH)

6 Nadere regels voor de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Nieuwkoop 2020

7 Afwijken van de algemene verordening kabels en leidingen bij rioolvervanging oude deel De Kuil in Noorden

8 Schriftelijke vragen fracties CDA en VVD m.b.t. houtsingels op Landgoed Langeraar

9 Geactualiseerde prestatieafspraken woningcorporaties 2020-2023 gemeente Nieuwkoop

10 Vaststellen Nota Ruimtelijk Beleid

11 Aanvraag investeringsfonds Maatschappelijke Zorg gemeente Leiden

12 Externe communicatie

13 Ingekomen stukken

14 Sluiting

Top