Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 26-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-11:30
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 19 november 2019

4 Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2020

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top