Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 19-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Vaststellen openbare besluitenlijst

4 Inrichtingsplan Noorder en Zuidereiland De Verwondering

5 Beschikbaarstelling gemeentelijke daken aan Gebiedscooperatie Nieuwkoop U.A. voor de realisatie van postcoderoosprojecten

6 Overdracht eigendom schoolgebouw De Veenvogel Nieuwveen

7 Koersdocument Nieuwkoop 2021

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top