Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 12-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst 5 november vaststellen

4 8e wijziging Gemeenschappelijke Regeling Holland Rijnland

5 Regionaal beleidsplan VRHM 2020 - 2023

6 Vaststellen Kerkenvisie gemeente Nieuwkoop

7 Vaststelling bestemmingsplan Bio Divers Papeneiland

8 Gemeentelijke bijdrage recreatie en watersporteiland

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top