Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 05-11-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 29 oktober 2019

4 Raadsplanning

5 Vaststellen 9e Verordening tot wijziging van de "Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop 2012"

6 Decemberwijziging 2019

7 Belastingverordneingen en tarieven 2020

8 Ontwerp Langeraarseweg Zuid

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top