Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 29-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 22 oktober 2019

4 Afhandeling aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor hogere milieucategorie voor het vestigen van een lasbedrijf in Ter Aar

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top