Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 22-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 15 oktober 2019

4 Septembercirculaire

5 Projectafwijkingsbesluit S. van Drielstraat 14 in Zevenhoven

6 Reactie conceptbeleidskader voor de aanbesteding OV-concessie Zuid-Holland Noord

7 Schriftelijke vragen van Samen Beter Nieuwkooop over aanbestedings IKC's Zevenhoven en Ter Aar

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top