Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 15-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 8 oktober 2019

4 Vaststelling lokale IKB-regeling

5 Normenkader 2019

6 Vaststelling Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijke gebouwen 2019-2028

7 Schriftelijke vragen VVD over rijksmonumenten in verval

8 Uitbreiding sorteerloods op het perceel Blokland 16-18 in Nieuwveen

9 Ondernemersfonds

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top