Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 01-10-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 24 september 2019

4 Toepassen hardheidsclausule leges

5 Vrijgeven Kerkenvisie gemeente Nieuwkoop in het kader van inspraak

6 Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Nieuwkoop 2020

7 Stimuleren reizen met openbaar vervoer voor gebruikers regiotaxi

8 Benoeming leden Adviesraad Sociaal Domein (ASD)

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top