Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 10-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 3 september 2019

4 Najaarsnota 2019

5 Vaststelling wijzigingsplan Kerkstraat 2 in Nieuwveen

6 Beantwoording schriftelijke vragen VVD

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top