Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 03-09-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst van 27 augustus 2019

4 Programmabegroting 2020-2023

5 Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers 2018

6 Beantwoording schriftelijke vragen VVD waarborging onderwijs concept het Kompas

7 Afwegingskader subsidies collectieve preventie GGZ

8 Addendum bij overeenkomst collectieve zorgverzekering voor minima

9 Vaststelling wijzigingsplan Kerkstraat 2 (Nieuwveen)

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top