Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 27-08-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 20 augustus 2019

4 Vaststelling wijzigingsplan Kerkstraat 2 in Nieuwveen

5 Planwijziging Langeraarsweg 179 (Landlustpad) - start procedure

6 Vaststelling regelingen kabels en leidingen

7 Afdoen motie juridische route ambulancezorg

8 Implementatie Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top