Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 13-08-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst van 9 juli 2019

4 Verordening vertrouwenscommissie en benoemen leden en adviseur & Profielschets nieuwe burgemeester

5 Krediet doorontwikkeling huisvesting gemeentekantoor Ter Aar.

6 Beantwoording raadsvragen VVD

7 Vaststelling bestemmingsplan Voorweg 23 Noorden en Geerweg 26 Ter Aar

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top