Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-07-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 25 juni 2019

4 Intentieverklaring beheerstichting Integrale Kindercentra's (IKC's)

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top