Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 18-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 11 juni 2019

4 Benoeming Ellen van den Klinkenberg als burgerlid van de gemeentelijke erfgoedcommissie

5 Projectbesluit S. van Drielstraat 14 (Zevenhoven)

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top