Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 11-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst van 4 juni 2019

4 Beantwoording schriftelijke vragen D66 inzake geplaatste trekkershut van organisatie Hihahut

5 Verzoek lokaal maatwerk twintig huurwoningen Langeraar Woondiensten Aarwoude

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top