Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 04-06-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 28 mei 2019

4 Nota ruimtelijk beleid (afwijken van het bestemmingsplan, bouwinitiatieven en (pré-)mantelzorg)

5 Projectbesluit S. van Drielstraat 14 (Zevenhoven)

6 Evaluatie Actieprogramma Duurzaamheid 2016 - 2018

7 Schriftelijke vragen SBN over aanbesteding leerlingenvervoer

8 Schriftelijke vragen D66 over aanrijtijden ambulances Woerdense Verlaat

9 Externe communicatie

10 Ingekomen stukken

11 Sluiting

Top