Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 28-05-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 21 mei 2019

4 Raadsplanning

5 Mandaatbesluit gemeente Nieuwkoop over de Omgevingsdienst West-Holland

6 Ruimtelijk Plan Dorpsplein Noorden

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top