Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 21-05-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 14 mei 2019

4 Afhandeling omgevingsvergunning beheergebouw met uitkijktoren e.d. langs Noordse Dorpsweg

5 Bestuurlijk principeverzoek realisatie trekkerscamping perceel Oostkanaalweg 1

6 Ontwerpwijzigingsplan Korteraar 2008

7 Plan van Aanpak omgevingsvisie Nieuwkoop

8 Aanpassing mandaatbeskuit Wet op het Primair Onderwijs

9 Participatie van cliƫnten en inwoners door Adviesraad Sociaal Domein

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top