Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 07-05-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst

4 Concept jaarstukken 2018

5 Voorjaarsnota 2019

6 Uitgangspuntennotitie 2020-2023

7 SVHW Jaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020

8 Ontwerpbegroting Veiligheidsregio Hollands Midden 2020

9 Vrijgeven ontwerpwijzigingsplan Kerkstraat 2 Nieuwveen

10 Uitgangspunten regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland 2019

11 Schriftelijke vragen VVD beleid warmtepompen

12 Ingekomen stukken

13 Sluiting

Top