Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 23-04-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst van 16 april 2019

4 Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Nieuwkoop 2019

5 Beantwoording raadsvragen over bodemdaling en funderingsherstel

6 Zienswijze begroting Regionale dienst openbare gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden 2020

7 Externe communicatie

8 Ingekomen stukken

9 Sluiting

Top