Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 16-04-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst van 9 april 2019

4 Vaststelling wijzigingsplan ‘Ontsluitingsweg Het Noordereinde’ (Noordeinde)

5 Externe communicatie

6 Ingekomen stukken

7 Sluiting

Top