Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 09-04-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 2 april 2019

4 Vervangingsbesluit Omgevingsdienst West-Nederland

5 Actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan

6 Jaarrapportage Veilig Thuis 2018

7 Ter inzagelegging en start overleg ontwerpbestemmingsplan "Voorweg 23 Noorden en Geerweg 26 Ter Aar"

8 Externe communicatie

9 Ingekomen stukken

10 Sluiting

Top