Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 02-04-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:NIEUWVEEN
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Openbare besluitenlijst van 26 maart 2019

4 Buiten gebruikstelling OBS De Tamboerijn

5 Vaststelling bestemmingsplan IKC Zevenhoven

6 Externe communicatie

7 Ingekomen stukken

8 Sluiting

Top