Vergadering College van Burgemeester en Wethouders 26-03-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Nieuwveen
Tijd:09:00-13:00
Voorzitter:Frans Buijserd
Dit item is verlopen op 31-12-2019.

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en vaststelling agenda

2 Representatiekalender

3 Besluitenlijst van 19 maart 2019

4 Raadsplanning

5 Inrichtingsplan Openbare Ruimte Teylerspark I

6 Schriftelijke vragen van Natuurlijk Nieuwkoop over de invulling van snippergroen

7 B&W-voorstel bestuurlijk principeverzoek betreffende het vervangen/vergroten bouwwerk op het perceel Hollandsekade

8 Vaststelling wijzigingsplan Oude Nieuwveenseweg 50 (Nieuwveen)

9 SV 2019-05 VVD inzake bouwverkeer Noorden

10 Externe communicatie

11 Ingekomen stukken

12 Sluiting

Top